Patiënttevredenheidsonderzoek Huisartsenpraktijk Zonneoord

Algemene gegevens

Leeftijdscategorie

Voor de resultaten van dit onderzoek is het belangrijk te weten welke leeftijdsgroepen deze vragenlijst hebben ingevuld.

In welke leeftijdscategorie valt u?

Bij welke huisarts staat u ingeschreven?

Telefonische bereikbaarheid

Krijgt u binnen 2 minuten iemand aan de telefoon als u de huisartsenpraktijk belt?

Is in geval van nood de praktijk gemakkelijk te bereiken?

Bent u bekend met het nummer voor spoedgevallen?

Als u met de huisartsenpraktijk belt, wordt u dan goed geholpen?

Toelichting

Praktijkorganisatie

Vindt u de medewerkers van de huisartsenpraktijk behulpzaam?

Vindt u dat bij spoedeisende zorgklachten de praktijk meteen de juiste hulp biedt?

Vindt u dat letselopvang in de praktijk verbeterd kan worden? (denk hierbij aan snijwonden, vallen met kneuzingen en wonden etc.)

Toelichting

Heeft u het als een probleem ervaren dat de assistente bij het maken van de afspraak naar uw klacht(en) vraagt?

Licht hier eventueel uw antwoord toe:

Vindt u dat de spreekuren op geschikte tijden plaatsvinden?

Toelichting

Kunt u meestal op een voor u geschikt moment terecht op het spreekuur?

Is het mogelijk om op redelijke termijn een afspraak te krijgen met uw eigen huisarts?

Heeft u de mogelijkheid bij het maken van een afspraak meer spreekuurtijd (dubbele afspraak) te vragen?

Heeft de assistente voldoende tijd voor u?

Heeft u het gevoel dat de huisarts goed naar u luistert en de tijd voor u neemt?

Heeft u het gevoel dat de praktijkondersteuner goed naar u luistert en de tijd voor u neemt?

Komt het voor dat u langer dan 10 minuten moet wachten door uitloop van het spreekuur?

Vindt u de huisartsenpraktijk goed toegankelijk, ook voor mensen met een kinderwagen en voor mensen met een lichamelijke beperking?

Vindt u de wachtkamer voldoende licht en helder?

Patiëntenportaal

Maakt u bij het aanvragen van herhaalrecepten gebruik van het patiëntenportaal (online aanvragen)?

Heeft u wel eens gebruik gemaakt van het patiëntenportaal voor het stellen van een vraag aan de huisarts (eConsult)?

Heeft u wel eens een afspraak met uw huisarts gemaakt via het patiëntenportaal (online afspraak inplannen)?

Uw opmerkingen over het patiëntenportaal kunt u hieronder kwijt

Privacy

Kunt u in de wachtkamer (flarden van gesprekken) horen of zien wat er in de spreek- of onderzoekskamer gebeurt of besproken wordt bij de balie?

Heeft u ooit wel eens vertrouwelijke informatie over andere patiënten gezien of gehoord in de praktijk?

Heeft u voldoende mogelijkheid om uw eigen patiëntgegevens in te zien?

Klachtenregeling

Bent u bekend met de manieren om een klacht in te dienen ( zowel anoniem als niet anoniem)?

Overig

Kent u onze website?

Wat mist u aan onze website? Wat zou u graag anders zien?

Bent u tevreden over de zorg als de praktijk gesloten is, bijvoorbeeld op avond/nacht/weekenduren via de huisartsenpost?

Welk algemeen cijfer geeft u aan onze huisartsenpraktijk?

Een 1 betekent heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.

Heeft u nog opmerkingen en suggesties?

Afronding

Dit is het einde van deze vragenlijst

Heeft u alle vragen ingevuld?

Klik dan hieronder op verzenden.

Hartelijk dan voor het invullen en uw tijd!