Patiëntentevredenheidsonderzoek (PTO) Het Doktershuus 2023

Beste heer, mevrouw,

Uw ervaringen helpen de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Wij stellen het daarom op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Antwoord zo eerlijk mogelijk, daar hebben wij het meeste aan. Het invullen van de vragenlijst kost hooguit 15 minuten.

De door u ingevulde vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Let wel op dat uw antwoorden op de open vragen uw identiteit niet prijsgeven voor de huisartspraktijk. Houd daar rekening mee wanneer u anoniem wilt blijven.

De conclusies van het onderzoek zullen op het tv scherm in de wachtkamer en op de website bekend worden gemaakt, samen met de eventuele verbetermaatregelen.

Mist u nog vragen of heeft u suggesties naar aanleiding van deze vragenlijst? Laat het ons weten via de laatste vraag in het formulier.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Team Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Het Doktershuus

Algemene gegevens

Leeftijd

In welke leeftijdscategorie valt u?

Wat is uw geslacht?

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden één van de huisartsen bezocht?

Doktersassistente aan de telefoon

Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre u het ermee eens of oneens bent. 

De assistente aan de telefoon gaf een duidelijke uitleg

De assistente aan de telefoon gaf mij informatie over wat ik kan doen als mijn klachten veranderen

Ik had vertrouwen in de deskundigheid van de assistente aan de telefoon

Welk rapportcijfer geeft u de assistente aan de telefoon?

(1 = heel erg slecht; 10 = uitstekend)

Uw toelichting (indien gewenst)

Vragen over de huisarts

Bij welke huisarts heeft u meestal een afspraak?

Als u een afspraak heeft, hoe lang moet u dan gemiddeld wachten voor u wordt binnengeroepen?

Heeft u regelmatig behoefte aan meer spreekuurtijd voor het bespreken van uw klacht(en)?

Wordt het consult met de huisarts wel eens onderbroken (door telefoon, spoedvisite, binnenkomende collega etc.)?

Vindt u dat uw huisarts juist en op tijd geïnformeerd is over onderzoek en behandeling door uw behandelend arts/specialist in het ziekenhuis?

Heeft u de indruk dat de huisarts goed op de hoogte is van uw medische achtergrond?

Maakt uw huisarts tijdens het spreekuur wel eens gebruik van demonstratiemodellen of beelden (bijv. op de computer) om u beter inzicht in uw klacht te geven?

Bent u op de hoogte van de reden van elk medicijn dat u slikt?

Krijgt u tijdens het consult van uw huisarts duidelijke uitleg over het gebruik van uw medicatie?

Wordt u door de huisarts geïnformeerd over mogelijke neveneffecten/bijwerkingen van de medicatie?

Uw toelichting (indien gewenst)

Uw beleving als patiënt

Terugkijkend naar de afgelopen 12 maanden, kunt u dan aangeven hoe tevreden u was over de huisarts? U kunt een score invullen van 1 (geheel niet mee eens) tot en met 5 (geheel mee eens).

De huisarts heeft mij het gevoel gegeven dat zij/hij tijd voor mij had tijdens consult(en)

De huisarts heeft belangstelling getoond voor mijn persoonlijke situatie

De huisarts zorgt ervoor dat ik hem/haar makkelijk over mijn problemen kon vertellen

De huisarts betrekt mij bij beslissingen over mijn medische behandeling

De huisarts luistert naar mij

De huisarts houdt aantekeningen en gegevens over mij vertrouwelijk

De huisarts heeft een zorgvuldige en degelijke aanpak

De huisarts doet lichamelijk onderzoek bij mij als dat nodig is

De huisarts geeft uitleg over wat de bedoeling is van onderzoeken en behandelingen

De huisarts vertelt mij wat ik wil weten over mijn klacht

De huisarts biedt mij hulp bij het omgaan met emotionele problemen die te maken hebben met mijn gezondheid

De huisarts maakt mij duidelijk waarom het belangrijk is om zijn/haar advies op te volgen

Welk rapportcijfer geeft u de huisarts?

Uw toelichting (indien gewenst)

De organisatie van de praktijk

Als u de praktijk belt, hoe lang duurt het dan gemiddeld voordat u contact krijgt?

Zitten de stoelen en banken in de wachtkamer prettig?

Zijn er voor kinderen van verschillende leeftijden genoeg (speel)mogelijkheden om zich te vermaken in de wachtkamer?

Is de netheid en de hygiëne in de praktijk op orde?

Kunt u in de wachtkamer horen, wat er aan de balie wordt besproken?

Kunt u in de wachtkamer soms flarden van een gesprek in de spreekkamer opvangen?

Vindt u de wachtruimte voldoende licht en helder?

Is het klimaat in de wachtkamer aangenaam (frisse lucht, temperatuur, ventilatie)?

Is bij spoedgevallen de praktijk overdag gemakkelijk telefonisch te bereiken?

Vindt u dat bij spoedeisende klachten de praktijk overdag meteen de gewenste hulp biedt?

Heeft u duidelijke informatie gehad over de regels van de praktijk? (zoals bellen voor een recept, afspraak, huisbezoek of uitslagen)

Uw toelichting (indien gewenst)

Patiënttevredenheid

Terugkijkend naar de afgelopen 12 maanden, kunt u dan aangeven hoe tevreden u was over de praktijk? U kunt een score invullen van 1 (Slecht/geheel niet mee eens) tot en met 5 (Uitstekend/geheel mee eens).

De behulpzaamheid van de medewerkers (anderen dan de arts)?

De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?

De mogelijkheid om een afspraak te krijgen op het telefonisch spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner?

De tijdstippen van de spreekuren vinden plaats op geschikte tijdstippen

U bent bekend met de mogelijkheid voor het maken van een dubbele afspraak wanneer u meer spreekuurtijd denkt nodig te hebben

U wordt overdag over het algemeen ingepland op het spreekuur bij uw eigen bekende huisarts(en)

U ervaart de assistente soms als een belemmering om met uw huisarts in contact te komen

In de praktijk wordt tijdig aangegeven wanneer uw huisarts afwezig is i.v.m. vakantie

U bent op de hoogte waar u in deze praktijk met een eventuele klacht over de (medische) behandeling terecht kunt

Welk rapportcijfer geeft u de praktijk in zijn algemeenheid?

Uw toelichting (indien gewenst)

Apotheek

Als de huisarts medicatie voorschrijft tijdens het consult, krijgt u deze medicatie in de regel dan direct mee?

Geeft de apothekersassistente u bij nieuwe medicatie een duidelijke uitleg over het medicijn?

Bent u tevreden over de momenten waarop u medicatie op kunt halen in de apotheek?

Welk rapportcijfer geeft u de apotheek?

Uw toelichting (indien gewenst)

Patiëntenportaal - Uw Zorg Online

Maakt u bij het aanvragen van herhaalrecepten gebruik van het patiëntenportaal (online aanvragen)?

Heeft u wel eens gebruik gemaakt van het patiëntenportaal voor het stellen van een vraag aan de huisarts (online vragen stellen)?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om online een afspraak in te plannen. Zou u van deze mogelijkheid gebruik willen maken?

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om uw dossier en uitslagen in te zien via het patiëntenportaal?

Uw toelichting (indien gewenst)

Afronding

Dit is het einde van deze vragenlijst. 

Heeft u alle vragen ingevuld? Klik dan hieronder op verzenden.

Wilt u nog informatie kwijt die niet aan de orde is gekomen in de vragenlijst, geeft u het dan in het blok hieronder aan. Let er in verband met uw privacy op om geen persoonlijke en medische informatie te noteren!

Hartelijk dank voor het invullen en uw tijd!

Aanvullende informatie